O projektu Lokálněin

Petra Pavičová

Cílem projektu je všestranná podpora podnikání v České republice. Zaměřujeme se primárně na drobné podnikatele, malé a střední firmy. Na vzájemnou spolupráci, komunikaci a šíření osvěty.

Chceme přispívat k růstu a rozvoji firem. Podnikům nabízíme odborné konzultace, dlouhodobou podporu v oblasti vzdělávání, propagaci a další služby šité na míru dle jejich poptávky a skutečných potřeb.

Nový projekt, který má za cíl ve všech částech České republiky podporovat české živnostníky, malé a střední firmy, napomáhat vzájemné spolupráci, sdílení zkušeností a podnikatelských příběhů lidí, kteří ve svých regionech rozvíjejí své podnikatelské projekty.

Náš tým spolu s našimi partnery hrdě podporuje české drobné podnikatele, kteří tím, že začali podnikat neváhali a vzali odpovědnost do svých rukou. Uvědomujeme si, že živnostníci, malé a střední firmy jsou důležitou součástí páteře naší ekonomiky. Pomáhají růstu, rozvoji a posílení lokálních komunit a hospodářství. Svou každodenní tvrdou prací na mnoha místech v České republice budují tito drobní podnikatelé nové hodnoty pro nás všechny. Pracují tvrdě, vytvářejí nová pracovní místa, nacházejí řadu inovativních řešení a k tomu všemu mnoho z nich ruku v ruce se svým podnikáním aktivně podporuje i místo, ve kterém působí. Peníze, které u nich utratíte zůstanou ve vašem městě a regionu.

Chcete se s námi stát součástí komunity, která fandí českému podnikání. Je hrdá na místo, kde žije a to především proto, že se spolupodílí na jeho růstu a rozvoji?

Petra Pavičová, zakladatelka projektu

Související články