Multiplikátor, aneb ono se to vyplatí!

Lokální podpora

Ekonomický koncept používaný k měření toho, jak moc konkrétní přítok kapitálu obíhá v dané oblasti. Čím více peněz se v oblasti drží, aniž by z ní mizely, tím lépe pro ekonomiku lokální i jako celek.

Lokální podpora má smysl!
Méně zranitelné z globálně ekonomického hlediska, protože posilováním ekonomických vazeb uvnitř regionu dochází k zintenzivnění koloběhu peněz, což má politickostrategický význam. Fungují soběstačně a poskytují místním jistoty. Štítem proti hrozbám v době ekonomické nestability, globálního oteplování a environmentální destrukce. Jsou pevným bodem.
Efektivní ve smyslu menšího plýtvání energií a přírodními zdroji.

O projektu Lokálněin
Cílem projektu je všestranná podpora podnikání v České republice. Zaměřujeme se primárně na drobné podnikatele, malé a střední firmy. Na vzájemnou spolupráci, komunikaci a šíření osvěty. Chceme přispívat k růstu a rozvoji firem.

Máme za cíl ve všech částech České republiky podporovat české živnostníky, malé a střední firmy, napomáhat vzájemné spolupráci, sdílení zkušeností a podnikatelských příběhů lidí, kteří ve svých regionech rozvíjejí své podnikatelské projekty.
Náš tým spolu s našimi partnery hrdě podporuje české drobné podnikatele, kteří tím, že začali podnikat neváhali a vzali odpovědnost do svých rukou. Uvědomujeme si, že živnostníci, malé a střední firmy jsou důležitou součástí páteře naší ekonomiky. Pomáhají růstu, rozvoji a posílení lokálních komunit a hospodářství. Svou každodenní tvrdou prací na mnoha místech v České republice budují tito drobní podnikatelé nové hodnoty pro nás všechny. Pracují tvrdě, vytvářejí nová pracovní místa, nacházejí řadu inovativních řešení a k tomu všemu mnoho z nich ruku v ruce se svým podnikáním aktivně podporuje i místo, ve kterém působí. Peníze, které u nich utratíte zůstanou ve vašem městě a regionu.
Chcete se s námi stát součástí komunity, která fandí českému podnikání. Je hrdá na místo, kde žije a to především proto, že se spolupodílí na jeho růstu a rozvoji?

Související články